Nắp Lưng-Nắp Pin SKY

Sắp xếp :
Hiển thị :

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A860 (VEGA N6) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

190,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A860 (VEGA N6) ZIN Chính Hãng, Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có các màu: Trắng - Đen.

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A870 (VEGA IRON) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

250,000₫190,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A870 (VEGA IRON) ZIN Chính Hãng, Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có các màu: Trắng - Đen.

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A880 (VEGA Secret Up) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

250,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A880 (VEGA LTE) ZIN. Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có màu: Trắng - Đen.

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A890 (VEGA Secret Note) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

250,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A890 (VEGA Secret Note) ZIN Chính Hãng, Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có màu: Đen & Trắng.

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A900 (VEGA Secret Up) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

300,000₫250,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A900 (VEGA Secret Up) ZIN Chính Hãng, Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có màu: Xám Đen & Trắng.

Nắp Lưng,Nắp Pin SKY A910 (VEGA Iron 2) ZIN có NFC

Tình trạng: Còn hàng

350,000₫250,000₫

- Nắp Lưng, Nắp Pin SKY A910 (VEGA Iron 2) ZIN, Gắn vào máy rất khít. Có tích hợp mạch NFC ở nắp lưng.- Có màu: Trắng - Đen.