Pin SKY-VEGA

Sắp xếp :
Hiển thị :

Pin Sky A760,A770 BAT-6800M 1620mah (Linh Kiện)

Tình trạng: Còn hàng

110,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A760 (A760S, Sky A760L, Sky A760K) & Điện thoại Sky A770 (A770S, Sky A770L, Sky A770K)- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  1620mAh

Pin Sky A800,A810,A820 BAT-7100M 1830mah (Linh Kiện)

Tình trạng: Còn hàng

120,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Tương thích : Điện thoại Sky A800, A810, A820.- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  1830mAh

Pin Sky A830 BAT-7200M 1950mah (Linh Kiện)

Tình trạng: Còn hàng

130,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A830: A830S, Sky A830L, Sky A830K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  1950mAh

Pin Sky A840 BAT-7300M 2100mah (Linh Kiện)

Tình trạng: Còn hàng

140,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A840: A840S, Sky A840L, Sky A840K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  2100mAh

Pin Sky A850 BAT-7400M 2600mah (Linh Kiện) (VEGA R3)

Tình trạng: Còn hàng

200,000₫150,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A850: A850S, Sky A850L, Sky A850K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  2600mAh

Pin Sky A860 BAT-7500M 3140mAh (Linh Kiện) (VEGA N6)

Tình trạng: Còn hàng

160,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A860 (VEGA N6) : A860S, Sky A860L, Sky A860K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  3140mAh.

Pin Sky A870 BAT-7600M 2150mah (Linh Kiện) (VEGA IRON)

Tình trạng: Còn hàng

170,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A870: A870S, Sky A870L, Sky A870K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  2150mAh.

Pin Sky A880 BAT-7700M 3100mAh (Linh Kiện) (VEGA LTE)

Tình trạng: Còn hàng

170,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 mới 100% (không phải chính hãng).  Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A880: A880S, Sky A880L, Sky A880K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  3100mAh.

Pin Sky A890 BAT-7800M 3200mAh Linh Kiện (VEGA Secret Note)

Tình trạng: Còn hàng

200,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (Không phải hàng chính hãng). Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A890 (VEGA Secret Note ): A890S, Sky A890L, Sky A890K- Chất liệu :    Li-ion- Dung lượng Pin :  3200mAh

Pin Sky A890 BAT-7800M 3200mAh ZIN Chính Hãng (VEGA Secret Note)

Tình trạng: Còn hàng

350,000₫

- Pin ZIN Chính Hãng Theo Máy. Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A890 (VEGA Secret Note ): A890S, Sky A890L, Sky A890K- Chất liệu :    Li-ion.  Hãng sản xuất :  Pantech- Dung lượng Pin :  3200mAh, Zin 100%

Pin Sky A900 BAT-7900M 3150mAh Linh Kiện (VEGA Secret Up)

Tình trạng: Còn hàng

400,000₫200,000₫

- Pin Linh Kiện Loại 1 (không phải pin chính hãng).  Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A900 (VEGA Secret Up ): A900S, Sky A900L, Sky A900K- Dung lượng Pin :  3150mAh.

Pin Sky A900 BAT-7900M 3150mAh ZIN Chính Hãng (VEGA Secret Up)

Tình trạng: Còn hàng

400,000₫350,000₫

- Pin ZIN Chính Hãng Theo Máy.  Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A900 (VEGA Secret Up ): A900S, Sky A900L, Sky A900K- Chất liệu :  Li-ion- Dung lượng Pin :  3150mAh, Zin 100%- Hãng sản xuất :  Pantech

Pin Sky A910 BAT-8100M 3220mAh ZIN Chính Hãng (VEGA IRON 2)

Tình trạng: Còn hàng

450,000₫350,000₫

- Pin ZIN Chính Hãng Theo Máy.  Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A910 (VEGA Iron 2 ): A910S, Sky A910L, Sky A910K- Chất liệu :  Li-ion- Dung lượng Pin :  3220mAh, Zin 100%- Hãng sản xuất :  VEGA Pantech

Pin SKY A920 BAT-8100M 3220mAh ZIN Chính Hãng (VEGA Pop Up Note)

Tình trạng: Còn hàng

450,000₫350,000₫

- Pin ZIN Chính Hãng Theo Máy. Dòng máy tương thích : Điện thoại Sky A920 (VEGA Pop Up Note): A920S, Sky A920L, Sky A920K- Chất liệu :  Li-ion- Dung lượng Pin :  3220mAh, Zin 100%- Hãng sản xuất :  VEGA Pantech