Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 04/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 15:33PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 04/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/04/2014 :

 

02/04/2014 :

 

03/04/2014 :

 

04/04/2014 :

 

07/04/2014 :

08/04/2014 :

10/04/2014 :

 

11/04/2014 :

 

14/04/2014 :

 

15/04/2014 :

 

16/04/2014 :

17/04/2014 :

 

18/04/2014 :

19/04/2014 :

 

22/04/2014 :

 

24/04/2014 :

 

25/04/2014 :

29/04/2014 :

 

29/04/2014 :

 

30/04/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục