Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 05/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 15:56PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 05/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

02/05/2014 :

 

03/05/2014 :

 

06/05/2014 :

07/05/2014 :

08/05/2014 :

 

09/05/2014 :

 

11/05/2014 :

13/05/2014 :

 

15/05/2014 :

 

16/05/2014 :

17/05/2014 :

 

21/05/2014 :

 

22/05/2014 :

 

23/05/2014 :

24/05/2014 :

 

26/05/2014 :

 

28/05/2014 :

 

29/05/2014 :

 

31/05/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục