Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 07/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 16:08PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 07/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/07/2014 :

 

02/07/2014 :

 

03/07/2014 :

04/07/2014 :

05/07/2014 :

 

07/07/2014 :

 

13/07/2014 :

 

15/07/2014 :

 

17/07/2014 :

18/07/2014 :

 

19/07/2014 :

 

22/07/2014 :

 

23/07/2014 :

 

24/07/2014 :

 

25/07/2014 :

 

28/07/2014 :

 

29/07/2014 :

30/07/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục