Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 12/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 17:18PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 12/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

02/12/2014 :

03/12/2014 :

 

04/12/2014 :

 

05/12/2014 :

 

06/12/2014 :

09/12/2014 :

10/12/2014 :

 

11/12/2014 :

 

12/12/2014 :

 

13/12/2014 :

 

15/12/2014 :

 

16/12/2014 :

 

19/12/2014 :

 

20/12/2014 :

 

23/12/2014 :

 

24/12/2014 :

 

27/12/2014 :

 

29/12/2014 :

 

31/12/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục