Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 07/2015

Ngày: 22/02/2016 lúc 14:00PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 07/2016 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/07/2015 :

02/07/2015 :

04/07/2015 :

 

05/07/2015 :

06/07/2015 :

07/07/2015 : 

 

08/07/2015 : 

09/07/2015 :  

 10/07/2015 :  

  11/07/2015 :  

  12/07/2015 :   

  13/07/2015 :   

 

  14/07/2015 :   

 

15/07/2015 :

16/07/2015 :

 

17/07/2015 :

18/07/2015 : 

19/07/2015 : 

20/07/2015 : 

 

21/07/2015 :

 

22/07/2015 :

23/07/2015 : 

 

24/07/2015 :

24/07/2015 : 

26/07/2015 :

 

27/07/2015 :

28/07/2015 : 

 29/07/2015 :

 31/07/2015 : 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục