Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 11/2015

Ngày: 22/02/2016 lúc 14:05PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 11/2015 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

02/11/2015 :

03/11/2015 :

 04/11/2015 :

05/11/2015 :

 

06/11/2015 :

07/11/2015 :

 09/11/2015 :

10/11/2015 :

 11/11/2015 :

12/11/2015 :

13/11/2015 : 

14/11/2015 : 

 16/11/2015 :

 17/11/2015 :

 

18/11/2015 :

19/11/2015 :

 

20/11/2015 :

21/11/2015 :

 

23/11/2015 :

24/11/2015 :

25/11/2015 :

26/11/2015 :

 27/11/2015 :

28/11/2015 : 

 30/11/2015 :

 

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục