Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2016

Ngày: 01/06/2016 lúc 15:52PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2016 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/06/2016 :02/06/2016 :03/06/2016 :04/06/2016 :06/06/2016 :07/06/2016 :08/06/2016 :09/06/2016 :10/06/2016 :11/06/2016 :13/06/2016 :14/06/2016 :15/06/2016 :16/06/2016 :17/06/2016 :18/06/2016 :20/06/2016 :21/06/2016 :22/06/2016 :23/06/2016 :24/06/2016 :25/06/2016 :27/06/2016 :28/06/2016 :

 

29/06/2016 :

 

30/06/2016 :


Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục