Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2017

Ngày: 02/12/2016 lúc 11:34AM

- Từ tháng 6/2017, theo yêu cầu riêng của khách về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng nên shop không up hình ảnh mã bill vận đơn công khai lên web nữa.

=> Bạn có thể tự kiểm tra Mã Bill Vận Đơn & Trạng Thái đơn hàng đã đặt mua tại shop theo link : http://tichuot.com/blogs/thong-bao/1000085927-kiem-tra-tinh-trang-thong-tin-don-hang-ban-da-dat-mua-tai-shop-tichuot-com

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2017 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: https://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-hanh-trinh-don-hang-bang-ma-bill-van-don-cua-cac-don-vi-van-chuyen-giaohangtietkiem

Do số lượng đơn hàng trong ngày rất nhiều, có 1 số đơn shop ko thể chụp hình kịp. Nên  Quý Khách có thể xem mã bill vận đơn của mình nhanh nhất bằng cách nhập số ĐT dùng để đặt hàng vào link sau để lấy mã bill: http://tichuot.com/blogs/thong-bao/1000085927-kiem-tra-tinh-trang-thong-tin-don-hang-ban-da-dat-mua-tai-shop-tichuot-com

01/06/2017 :

 

02/06/2017 :

 

03/06/2017 :

 
 

04/06/2017 :

 

 

05/06/2017 :

 

 
 

07/06/2017 :

 

 

08/06/2017 :

 

 
 

09/06/2016 :

 

 

10/06/2017 :

 

 

12/06/2017 :

 

 

13/06/2017 :

 

 
 

14/06/2017 :

 

 

15/06/2017 :

 

 

16/06/2017 :

 

 

19/06/2017 :

 

 

21/06/2017 :

 

 

22/06/2017 :

 
 
 
 
 
 
 

23/06/2017 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
 
 
 
 

03/11/2016 :

 
 
 
Đăng Nguyễn Minh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục