Kính Cường Lực ASUS ZenFone

Sắp xếp :
Hiển thị :

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 2 (5.0") ZE500CL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 2 (5.0") ZE500CL dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 2 (5.5") (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 2 (5.5"), dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí k...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 (5.2") ZE520KL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 ZE520KL (bản 5.2") dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng, xem thêm hình ảnh min...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 (5.5") ZE552KL (0.26mm-9H)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 ZE552KL (bản 5.5") dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng. Điều này là hiện tượn...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL (5.7") (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL (bản 5.7"), dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng. Điều này là h...

Kính Cường Lực Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng. Điều này là hiện tượng bìn...

Kính Cường Lực Asus ZenFone 3 Max 5.2" ZC520TL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực Asus ZenFone 3 MAX ZC520TL, dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng. Điều này là hiện tượng bình...

Kính Cường Lực Asus ZenFone 3 Max 5.5" ZC553KL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

70,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực Asus ZenFone 3 MAX 5.5" ZC553KL, dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng. Điều này là hiện tượng...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 Ultra 6.8 ZU680KL (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 3 Ultra 6.8 ZU680KL (bản 6.8"), dày 0.26mm, độ cứng 9H (là kính thẳng, không phải kính cong, không full hết màn hình. Do mép màn hình cong nên khi dán vào các mép kính sẽ có 1 đường bọt khí trắng). - Giá trê...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 5 (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 5 dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khách mua...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone 6 (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone 6, dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khách mu...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone C (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone C, dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khách mu...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone GO (ZC500TG) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone GO (ZC500TG) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Qu...

Kính Cường Lực Asus ZenFone GO 4.5 ZB452KG (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực Kính Cường Lực Asus ZenFone GO 4.5 ZB452KG dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận t...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone LASER 5.0" (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone LASER 5.0" dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí ...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone LASER 5.5" (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone LASER 5.5" dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí ...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone MAX (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone MAX ZC550KL, dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Qu...

Kính Cường Lực ASUS ZenFone SELFIE (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenFone SELFIE, dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khá...

Kính Cường Lực ASUS ZenPad 7.0 (Z370CG) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

150,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenPad 7.0 (Z370CG) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 20k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí...

Kính Cường Lực ASUS ZenPad C (Z170CG) (9H-.026mm)

Tình trạng: Còn hàng

160,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực ASUS ZenPad C (Z170CG) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 20k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí k...