Kính Cường Lực SKY

Sắp xếp :
Hiển thị :

Kính Cường Lực SKY A850 (VEGA R3) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A850 (VEGA R3) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khác...

Kính Cường Lực SKY A860 (VEGA N6) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A860 (VEGA N6) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khách...

Kính Cường Lực SKY A870 (VEGA IRON) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A870 (VEGA IRON) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khá...

Kính Cường Lực SKY A880 (VEGA LTE) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A880 (VEGA LTE) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí khá...

Kính Cường Lực SKY A890 (VEGA Secret Note) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A890 (VEGA Secret Note) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách....

Kính Cường Lực SKY A900 (VEGA Secret Up) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A900 (VEGA Secret Up) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Q...

Kính Cường Lực SKY A910 (VEGA IRON 2) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A910 (VEGA IRON 2) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)Quí k...

Kính Cường Lực SKY A920 (VEGA Pop Up Note) (9H-0.26mm)

Tình trạng: Còn hàng

80,000₫

- Miếng Dán Kính Cường Lực SKY A920 (VEGA Pop Up Note) dày 0.26mm, độ cứng 9H. - Giá trên chưa kèm công dán, Bao dán đẹp thêm phí 10k/mặt (Nếu trong quá trình dán Shop dán hư sẽ lấy tấm khác dán miễn phí, dán xong mới giao và nhận tiền của khách.)...