Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2015

Ngày: 22/02/2016 lúc 14:00PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 06/2015 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/06/2015 :

02/06/2015 :

 

03/06/2015 :

 

04/06/2015 :

 

05/06/2015 :

06/06/2015 :

 

08/06/2015 :

 

09/06/2015 :

 

10/06/2015 :

11/06/2015 :

 

12/06/2015 :

 

15/06/2015 :

17/06/2015 :

18/06/2015 :

 

19/06/2015 :

20/06/2015 :

21/06/2015 :

22/06/2015 :

24/06/2015 :

25/06/2015 :

26/06/2015 :

 

28/06/2015 :

 

29/06/2015 :

30/06/2015 :

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục