Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 10/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 16:27PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 10/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/10/2014 :

 

02/10/2014 :

03/10/2014 :

 

08/10/2014 :

 

09/10/2014 :

10/10/2014 :

11/10/2014 :

 

12/10/2014 :

 

13/10/2014 :

 

15/10/2014 :

 

16/10/2014 :

 

17/10/2014 :

18/10/2014 :

 

20/10/2014 :

 

21/10/2014 :

 

22/10/2014 :

 

23/10/2014 :

24/10/2014 :

 

25/10/2014 :

 

26/10/2014 :

 

30/10/2014 :

 

31/10/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục