Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 11/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 17:17PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 11/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

03/11/2014 :

04/11/2014 :

 

07/11/2014 :

 

08/11/2014 :

 

10/11/2014 :

 

11/11/2014 :

 

12/11/2014 :

 

14/11/2014 :

 

17/11/2014 :

 

18/11/2014 :

 

20/11/2014 :

 

21/11/2014 :

 

24/11/2014 :

 

26/11/2014 :

27/11/2014 :

 

28/11/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục