Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 01/2014

Ngày: 22/02/2016 lúc 14:09PM

Hình ảnh Mã Bill Vận Đơn Tháng 01/2014 Shop Tí Chuột đã gửi cho khách hàng ở tỉnh.

Hướng dẫn cách kiểm tra thông tin đơn hàng bằng mã bill trên hóa đơn dịch vụ Chuyển Phát Nhanh Viettel: http://tichuot.com/blogs/huong-dan-khac/1000090094-huong-dan-cach-kiem-tra-thong-tin-don-hang-bang-ma-bill-tren-hoa-don-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-viettel

01/01/2014 :

07/01/2014 :

 

13/01/2014 :

 

15/01/2014 :

 

16/01/2014 :

 

17/01/2014 :

18/01/2014 :

 

20/01/2014 :

 

21/01/2014 :

 

22/01/2014 :

 

23/01/2014 :

 

24/01/2014 :

 

25/01/2014 :

 

Nguyễn Minh Đăng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục